نویسنده = داود ابراهیم پور
تعداد مقالات: 7
2. تبارشناسی هویت قومی ترک ‌زبانان در دوره رضاشاه

دوره 12، شماره 42، خرداد 1398، صفحه 41-56

10.30495/jss.2019.666666

ابراهیم ولی‌زاده؛ داود ابراهیم پور؛ رشید احمدرش