نویسنده = داود ابراهیم پور
تعداد مقالات: 6
1. تبارشناسی هویت قومی ترک ‌زبانان در دوره رضاشاه

دوره 12، شماره 42، بهار 1398، صفحه 41-56

ابراهیم ولی‌زاده؛ داود ابراهیم پور؛ رشید احمدرش