نویسنده = منصور حقیقتیان
تعداد مقالات: 3
2. بررسی عوامل برون سازمانی بوجود آورنده تنش کاری کارکنان کشت و صنعت مغان

دوره 14، شماره 50، بهار 1400، صفحه 105-121

10.30495/jss.2020.1910943.1241

یاور فتحی بالابگلو؛ مهرداد نوابخش؛ منصور حقیقتیان


3. تبیین جامعه‌شناختی میزان سرمایه اجتماعی محله‌های شهر تهران

دوره 11، شماره 38، بهار 1397، صفحه 7-20

احسان مصطفی‌پور؛ منصور حقیقتیان؛ اصغر محمدی