نویسنده = صمد رسول‌زاده اقدم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با مشارکت سیاسی شهروندان 18 تا 40 سال شهر مرند

دوره 9، شماره 33، زمستان 1395

محمد ایمانی؛ صمد رسول‌زاده اقدم