نویسنده = فیروز راد
تعداد مقالات: 3
1. بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با ناسازگاری زناشویی در شهر تبریز

دوره 9، شماره 31، تابستان 1395، صفحه 47-68

شبنم مسعودی اصل؛ فیروز راد