نویسنده = کرامت‌اله راسخ
تعداد مقالات: 1
1. عوامل اجتماعی- اقتصادی موثر بر رضایت‌مندی شغلی (مدیران مدارس دولتی شیراز)

دوره 5، شماره 15، تابستان 1391، صفحه 61-77

کرامت‌اله راسخ؛ فرح مصلح‌پور