نویسنده = شهناز قره‌تپه
تعداد مقالات: 1
1. نقش کنشگران اجتماعی در جنبش مشروطیت با رویکرد هانس تاک

دوره 5، شماره 14، بهار 1391، صفحه 7-28

امیر مسعود امیر مظاهری؛ شهناز قره‌تپه