نویسنده = فرزانه صالحی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقایسهای میزان رضایت از زندگی زنان شاغل و خانه‌‌‌‌دار

دوره 4، شماره 13، زمستان 1390، صفحه 47-60

جعفر ابراهیمی؛ فرزانه صالحی