نویسنده = مصطفی قاضی‌زاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش تمایل استفاده از زبان و هویت‌ قومی بر ترجیح زبان تبلیغات بازرگانی

دوره 4، شماره 12، پاییز 1390، صفحه 107-123

امیر رستگارخالد؛ مصطفی قاضی‌زاده؛ ایمان صفرآبادی‌فراهانی