نویسنده = حسین میرزایی
تعداد مقالات: 3
2. عاملیت و ساختار در اندیشه میشل فوکو

دوره 5، شماره 17، زمستان 1391، صفحه 55-69

حسین میرزایی؛ سعید سلطانی‌بهرام؛ داود قاسم‌زاده