نویسنده = حبیبه ناصح‌قراملکی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان قدرت ‌طلبی مدیران پایه و میانی دانشگاه‌های دولتی شهر تبریز و عوامل مرتبط با آن

دوره 3، شماره 8، پاییز 1389، صفحه 25-42

حبیبه ناصح‌قراملکی؛ حسین بنی‌فاطمه؛ کمال کوهی