نویسنده = محمد عباس‌‌زاده
تعداد مقالات: 4
1. مدیریت احساسات گامی در راستای توسعه‌ جامعه‌شناسی احساسات

دوره 7، شماره 24، پاییز 1393، صفحه 7-33

محمد عباس‌‌زاده؛ اکبر طالب‌پور؛ مهسا پناه شاهی


2. انواع تحلیل موردی و کاربرد تثلیث در آن

دوره 5، شماره 14، بهار 1391، صفحه 69-87

محمد عباس‌‌زاده؛ علی بوداقی؛ فریدون کریمی


4. کاربرد روش تحقیق کیفی در مطالعات فمینیستی

دوره 3، شماره 7، تابستان 1389، صفحه 105-126

محمد عباس‌‌زاده؛ الناز اسمعیل‌پورفلاحی؛ علی بوداقی