نویسنده = رضا ابراهیمی
تعداد مقالات: 1
1. فرانظریه‌پردازی در علوم اجتماعی

دوره 3، شماره 7، تابستان 1389، صفحه 41-56

عباس لطفی‌زاده؛ رضا ابراهیمی؛ اسلام ابراهیمی