نویسنده = محمدرضا پورمحمدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل پایداری و سرزندگی مناطق تبریز با تاکید بر امنیت شهری با نگرش جامعه‌شناختی

دوره 3، شماره 6، بهار 1389، صفحه 7-25

محمدرضا پورمحمدی؛ میرستار صدرموسوی؛ علی آذر