نویسنده = سیروس فخرایی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان رضایت شغلی اعضای هیأت علمی مراکز آموزش عالی شهرستان مراغه

دوره 3، شماره 9، زمستان 1390، صفحه 69-86

بدر شکوهی آشان؛ سیروس فخرایی؛ داود ابراهیم‌پور


2. بررسی عوامل موثر در مهاجرت روستائیان به شهر میاندوآب در سال 1389

دوره 4، شماره 13، زمستان 1390، صفحه 33-46

سیروس فخرایی؛ مسعود عبدی