نویسنده = حسین بنی‌فاطمه
تعداد مقالات: 11
2. بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با میزان اطاعت زنان از مردان در مشکین‌شهر

دوره 7، شماره 22، بهار 1393، صفحه 7-23

رقیه حسینقلی‌زاده؛ حسین بنی‌فاطمه


3. طلاق عاطفی و عوامل مرتبط با آن در شهرستان نقده

دوره 5، شماره 17، زمستان 1391، صفحه 7-22

سمیه ابراهیمی؛ حسین بنی‌فاطمه


4. بررسی رابطه سرمایه فرهنگی با میزان مشارکت اجتماعی در بین دبیران زن شاغل در آموزش و پرورش شهرمیاندوآب

دوره 3، شماره 9، زمستان 1390، صفحه 87-98

گلشن رستمی؛ حسین بنی‌فاطمه؛ محمدباقر علیزاده‌اقدم


5. احساس امنیت اجتماعی جوانان و عوامل اجتماعی مرتبط با آن

دوره 4، شماره 12، پاییز 1390، صفحه 59-77

حسین بنی‌فاطمه؛ آمینه سلیمی


6. بررسی میزان سلامت ‌اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و عوامل آن

دوره 4، شماره 11، تابستان 1390، صفحه 37-50

حسین بنی‌فاطمه؛ عباس‌زاده محمد؛ نگار چایچی‌تبریزی


7. بررسی میزان قدرت ‌طلبی مدیران پایه و میانی دانشگاه‌های دولتی شهر تبریز و عوامل مرتبط با آن

دوره 3، شماره 8، پاییز 1389، صفحه 25-42

حبیبه ناصح‌قراملکی؛ حسین بنی‌فاطمه؛ کمال کوهی


8. بررسی تطبیقی میزان فقر در مناطق مختلف شهر تبریز

دوره 3، شماره 7، تابستان 1389، صفحه 7-22

حسین بنی‌فاطمه؛ سعید ایرانی


11. عوامل اجتماعی مؤثر بر شدت جرایم در بین زنان مجرم زندان

دوره 1، شماره 1، زمستان 1387، صفحه 1-21

حسین بنی‌فاطمه؛ زینب باقری رئوف