نویسنده = صمد عابدینی
تعداد مقالات: 9
6. فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری‌های دسته جمعی

دوره 4، شماره 12، پاییز 1390، صفحه 7-22

صمد عابدینی؛ جعفر ابراهمی؛ پروین قلی‌زاده


8. بررسى عوامل مرتبط با بازنمایى هویت در فضاى اینترنت در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دوره 3، شماره 6، بهار 1389، صفحه 107-130

پریا عرشی‌‌آراسته؛ صمد عابدینی؛ ربابه پورجبلی