نویسنده = محمود علمی
تعداد مقالات: 28
2. نقش عوامل خانوادگی و اجتماعی در بازگشت مجدد زندانیان به زندان

دوره 10، شماره 35، تابستان 1396، صفحه 7-23

محمد یعقوبی؛ محمود علمی


5. بررسی رابطه بین دین‌داری و سبک زندگی در بین شهروندان شهر شاهین‌دژ

دوره 8، شماره 27، تابستان 1394، صفحه 25-40

ماریا جعفرزاده؛ محمود علمی


6. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی شهروندان شهر سردشت

دوره 8، شماره 26، بهار 1394، صفحه 53-71

رحمت ابراهیم‌پور؛ محمود علمی


10. بررسی رابطه محرومیت اجتماعی با گرایش به خرافات

دوره 6، شماره 21، زمستان 1392، صفحه 7-19

لطفعلی خانی؛ محمود علمی؛ مظفر غفاری؛ رضا اسماعیلی


17. بررسی نقش عوامل اجتماعی در گرایش به جرم زنان زندان شهر تبریز

دوره 3، شماره 9، زمستان 1390، صفحه 7-21

محمود علمی؛ نعمت‌الله تقوی؛ سولماز کاظمی‌فر


18. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دوره 4، شماره 10، بهار 1390، صفحه 7-26

محمود علمی؛ فیروز راد؛ امیر سیاه محمدی‌ممقانی


25. بررسی بیگانگی اجتماعی در بین دبیران دبیرستان‌های متوسطه شهر تبریز

دوره 2، شماره 4، پاییز 1388، صفحه 55-73

محمود علمی؛ ابوالفضل هاشم‌زاده