نویسنده = سعید ایرانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی میزان فقر در مناطق مختلف شهر تبریز

دوره 3، شماره 7، تابستان 1389، صفحه 7-22

حسین بنی‌فاطمه؛ سعید ایرانی